Sykkelturen fortsetter snart, i Hans veldige kraft!

Det var tungt å stille syklene i Charleroi for å ta en nødvendig pause. Nå nærmer det seg sat vi fortsetter turen. Søndag 20.juli setter vi oss på Ryanair og mandag morgen er vi i gang med syklene våre igjen.

Reisen er en visjonsreise, like mye som en misjonsreise. Vi er pilegrimer, men også visjonære. Vi hadde aldri lagt ut på denne reisen hvis ikke vi ønsket å formidle et budskap. Som jeg har sagt i intervjuer etc ønsker vi oppmerksomhet om en kristen tro som er levende, vi ønsker å se et forvandlet Europa!

Interessen på nett er stor og det er vi glad for og på veien møter vi mennesker som er nysgjerrige på hva vi holder på med!

Vi er bærere av Jesus i 2014 kan man si, vi forsøker å leve livene våre fundamentert på den nåde, frihet og kjærlighet Jesus ga alle mennesker når han gav sitt liv for oss. Vi ønsker å vise og virke i den kraften som de første kristne bar med seg, full av mirakler og helbredelser. Livet med Kristus idag, uten religion, et hverdagsliv som desverre er annerledes enn for de fleste. Ikke fordi det ikke er tilgjengelig, men fordi Åndens liv og virke for mange er tilslørt av religion eller antireligion, av misforstått toleranse eller fullstendig ubibelsk loviskhet. Guds folk må finne tilbake til nåden, la seg fylle av Hans kraft og kjærlighet, først da kan man fremstå som et troverdig alternativ for åndelig søkende mennesker.

Derfor sykler vi! Ikke i egen kraft, men i Hans veldige kraft. Og vi tror og har erfart at det nytter, vi ser miraklene skje i Jesu navn, det er det som er et virkelig liv med Kristus. Prøv det selv, du blir bare mer hel og du kan bli alt hva du vil bli.

Vi sykler også i tro, uten oppsparte midler lever vi fra dag til dag. Hvis du vil støtte oss kan du gjøre det på konto 0540 79 92441

Efeserne 6

Guds rustning
10 Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! 11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. 12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 13 Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14 Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje, 15 stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. 16 Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. 17 Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige,

Én kommentar

Mr.Prathipati Paul Raju

01.08.2017 kl.13:25

Dear Brother / Sister: Greetings in Christ Our Lord. I belongs to Christian,. In 1976 when I am in High School Final(10th Class) Went to Summer Bible School. With Sports and Games preacher taught on Exodus of Israel in Bible came through 12 Chapter, Passover lamb, that indicates Our Lord Jesus Christ, Who He Slain, to redeem us from Bondage of sin and Slavery of Satan. Holy-Spirit Worked In me, Confessed my Sins at Him with tears, Accepted Lord Jesus as My Saviour, After came to, church, testimony Given , taken Baptism in River. This is my salvation Experience. With studies, Lord Used me His testimony among Youth and Sunday School, and Church. Studied Upto graduation in Arts, B.A., and Diploma in Civil Engineering DCE, from the beginning of My Spiritual Journey, Lord calling me to Fulltime Ministry.Asked Him Give Opportunity to do Job for 2 Years , get the job in Construction,As supervisor, After at the age 30, Obeyed to His Ministry.Dedicated In 1990, Get the Married in same Year.. Dedicated to Lord' Ministry. I am Paster, Evangelist, Prison-chaplain( In India Government gives some Hours to say ethics to Prisoners with that We proclaiming Gospel) No Payment (Every year We have to renew the Permission for Prison) Now I get Permission, Doing since 17 Years. . Have the family , Wife is Annie, She Is In also in fulltime evangelistic ministry. Working among Women and Children. We have two Children, Beulah and Prizy. They are in studies. , For Prayer and F Fellowship I am mailing to you Ministries: 1. Have Small Church, in that Teaching Word of God, Preaching Gospel 2. Prayer cells 3. Home Bible studies 4.Evangelism to individual and Groups and at large 5. Sports ministry 6. Prison Evangelism, 7. Tribal Gospel tours 8. Youth Retreats 9 . Sunday School 10 Sunday School teachers Training 11.Reaching the Un reached, , Outreaches in villages and Towns around . Preaching Gospel with Mega-Phone in Streets and Distributing Tracts, With Assembly Programmes on- going12.Showing Mercy Upon Food Begging People by Giving Chacolats, Conducting Like Sunday School. Distributing Old Clothes( Collected )to Old and Needy..13. Help the Poor and Needy. We ready to Serve Christ on Behalf of Him, To anybody and Church and Group.By Above methods. . I Declare that All Above Written is True and Correct in the Sight of God and me. Thank you, Your' in Christ, Bro. Paul Raju Address: Bro.Prathipati Paul Raju, , Evangelist, prison-Chaplain,Bethesda GDM Christian Assembly Church, Old town, At Pond, H. No.15-20-8, Opp.NTR park Gate, TANUKU-534211, Andhra State, INDIA. Phone: +91 9701707987, +91 8819-227063,e-mails:prathipatipaulraju@gmail.comprathipatipaulraju@ymail.com Preview Youtube video of grace Gospel By Prathipati Paul Raju and R. Joshi Image Attachments area Preview attachment unnamed.jpg Image unnamed.jpg Note:http://facebook.com/prathipatipaulrajuJosh

Skriv en ny kommentar

Kjartan Solvang-Nielsen

Kjartan Solvang-Nielsen

52, Oslo

Vi er evangelister og pilegrimsfolk som brenner for et forvandlet Europa, der troen blir et synlig alternativ til død religion. Troen er den kraften og styrken som vokser innenfra våre liv ledet av Den Hellige Ånds kraft. Religionen er systematisk, dogmatisk, tillært og kommer utenfra. Vi tror på et fritt liv uten kontroll fra andre mennesker! Vi tror heller ikke at det er vår oppgave å utøve dom eller kontroll over andre mennesker. Troen er først og fremst kjærlighet, uten fordømmelse og uten hat. Troen er ufarlig og nysgjerrig, overbærende og full av nåde og tilgivelse. Religion er leveregler, rutiner og som oftest tilpasset politiske retninger. Kristen tro er en Gud som søker mennesker,. Religiøs tro er mennesker som søker å behage Gud! Vi kjemper for urkristendommen, for at Guds barn skal åpnebares i Hans Herlighet, fulle av nåde, kraft og tillit til at Gud er virksom med sin Ånd på jorden i dag. Vi tror på en Skaper, Gud Fader, en Troens fullender, Jesus Kristus og en kraft som er mektig til å gjøre under, Talsmannen, Den Hellige Ånd. Vi har full tillit til at Guds løfter i Ordet er virksomme i dag og brenner for at den kristne troen skal rives løs fra religiøse systemer for å leve i den frihet vi er kalt til på Hans Ord. At ethvert hjem skal være et nådens fyrtårn mitt i verden!

Kategorier

Arkiv

hits